โครงการป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก

Posted by:

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ณ อาคารอเนกประสงค์ อนุสาวรีย์เจ้าหมื่นด้ง เนื่องจากโรคมือเท้าปาก (Hand Foot Mouth Disease) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทอโรไวรัส ทำให้มีตุ่ม ผื่น หรือแผลอักเสบมีหนองที่ผิวหนังบริเวณมือ ฝ่ามือ เท้า ฝ่าเท้า และภายในปาก และสร้างความเจ็บปวด โดยผู้ป่วยจะมีไข้ร่วมกับอาการป่วยอื่น ๆ ด้วย เช่น ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย ปวดท้อง ไม่อยากอาหาร พบมากในเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี แต่สามารถเกิดกับเด็กโตและผู้ใหญ่ได้เช่นกัน โดยทั่วไปผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นและหายป่วยภายในเวลาประมาณ 7-10 วัน

0

Add a Comment


4 × 2 =