โครงการปลูกหญ้าแฝกและกำจัดวัชพืช ฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำฯ

Posted by:

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกและกำกัดวัชพืช ฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ คลองแม่ราก ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

0

Add a Comment


18 − seven =