โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดินและน้ำ

Posted by:

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.บ้านตึก คณะครู และ ประชาชน ได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก “โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุลักษณ์ผืนดินและน้ำ” ป้องกันตลิ่งพัง ณ บริเวณคลองฝายศรีเชลียง บ้านหมอนสูง หมู่ที่ 10

0

Add a Comment


one × 3 =