ชื่อสถานศึกษา
ลิงค์เว็บไซต์
โรงเรียนบ้านตึก buntuck.sukhothai2.go.th
โรงเรียนวัดภูนก watpunok.sukhothai2.go.th
โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น batonchan.sukhothai2.go.th
โรงเรียนบ้านหมอนสูง banmonsung.sukhothai2.go.th
โรงเรียนบ้านดงย่าปา bdyp.sukhothai2.go.th
โรงเรียนบ้านแม่คุ maeku.sukhothai2.go.th
โรงเรียนบ้านห้วยตม huaytom.sukhothai2.go.th