เรื่อง ร่างประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาล(ฉุกเฉิน) จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

Posted by:

0

Add a Comment


sixteen − thirteen =