อบต.บ้านตึก เชิญชวนประชาชนที่เข้ารับบริการให้คะแนนความพึงพอใจในการรับบริการ ของหน่วยงาน “สแกน QR Code” และแสดงความคิดเห็น

Posted by:

0

Add a Comment


15 − 10 =