กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ ถนนสายเด่นปู่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

0

Add a Comment


eighteen − two =