องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2563 โดยร่วมกันพัฒนาเส้นทางในตำบลบ้านตึก ที่เป็นจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

Posted by:

0

Add a Comment


twelve + 2 =