โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนำสาธารณะ ตำบลบ้านตึก

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนำสาธารณะ ตำบลบ้านตึก ประจำปีงบประมาณ 2561ณ คลองร่องอ้อม ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

0

Add a Comment


20 + one =