โครงการให้ความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก ร่วมกับ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา จัดโครงการให้ความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา

0

Add a Comment


two × 5 =