จัดอบรมโครงการสภาเด็กและเยาวชนร่วมใจป้องกันไฟป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก ร่วมกันโรงเรียนเมืองด้งวิทยา จัดอบรมโครงการสภาเด็กและเยาวชนร่วมใจป้องกันไฟป่ารักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และส่งเสริมทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการดับไฟป่าที่ถูกวิธี

0

Add a Comment


one × four =