การซ่อมแซมถนนสายห้วยสักตะเพียนทอง – บ้านห้วยตม ตำบลบ้านตึก

Posted by:

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก ออกดำเนินการซ่อมแซมถนนสายห้วยสักตะเพียนทอง – บ้านห้วยตม ตำบลบ้านตึก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนตำบลบ้านตึก

0

Add a Comment


one + 14 =