วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันเด็กปีนี้ อบต.บ้านตึกมีจักรยานแจกให้เด็กๆที่มาร่วมงาน ทั้งหมด 32 คันและมีนาฬิกาข้อมือ CASIO , ตุ๊กตา , ขนม , อาหาร , ของรางวัล แจกฟรี!! ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562  เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป…ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณและอาหาร ขนม สิ่งของต่างๆ ในงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ค่ะ

0

Add a Comment


fourteen + 19 =