โครงการหมอทะเบียนและอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

Posted by:

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 อำเภอศรีสัชนาลัย ออกหน่วยโครงการหมอทะเบียนและอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนและนำข้อราชการแจ้งให้ราษฎรในพื้นที่ทราบ รวมทั้งการให้บริการประชาชน การมอบสิ่งของ กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการต่างๆ และรับทราบปัญหาความต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านแม่คุ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

0

Add a Comment


four × 3 =