(ลิงค์ใช้ไม่ได้)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และสายงานผู้ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และสายงานผู้ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560
ดาวน์โหลดที่นี่

0

Add a Comment


eighteen − 14 =