ระยะนี้หลายพื้นที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง วิธีรับมือฝนฟ้าคะนอง เพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์ กับ อบต.บ้านตึก

Posted by:

ระยะนี้หลายพื้นที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง มาเรียนรู้วิธีรับมือฝนฟ้าคะนอง เพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์กับ อบต.บ้านตึก ค่ะ

-เข้าไปในอาคารที่มั่นคงแข็งแรง

-ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด

-งดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สื่อสาร

-25ไม่สวมเครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า

0

Add a Comment


11 + 9 =