พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านตึก

Posted by:

การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก
ณ โรงเรียนบ้านตึก

0

Add a Comment


four × three =