ประกาศ เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหา (เฉพาะราย) เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Posted by:

ประกาศ เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหา (เฉพาะราย) เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดที่นี่

0

Add a Comment


eighteen − fourteen =