ประกาศ อบต.บ้านตึก เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ หลักเกณฑ์และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Posted by:

ดาวน์โหลด

0

Add a Comment


nineteen + five =