ประกาศ อบต.บ้านตึก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ดาวน์โหลด

0

Add a Comment


seventeen + 15 =