ประกาศ อบต.บ้านตึก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบสาธารณภัยจำนวน 9 ครัวเรือน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ดาวน์โหลด

0

Add a Comment


17 + 2 =