ประกาศ อบต.บ้านตึก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Posted by:

ดาวน์โ่หลด

0

Add a Comment


two × three =