ประกาศเปิดเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ 5 บ้านนาต้นจั่น จุดที่1 จุดที่2 และหมู่ที่12 บ้านปากทรวง จุดที่1 จุดที่2

Posted by:

0

Add a Comment


two − 1 =