ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักเกณฑ์และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรบุคคลพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Posted by:

กำหนดวันสอบ

0

Add a Comment


five × 2 =