ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Posted by:

ดาวน์โหลด

0

Add a Comment


thirteen − 4 =