ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่น

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และสายงานผู้ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และสายงานผู้ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560
ดาวน์โหลดที่นี่

0

Add a Comment


three + five =