ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอรกรีตเสริมเหล็กสายหลังไทยคม หมู่ที่ ๘ บ้านแม่คุ พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตึกกำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

0

Add a Comment


four × two =