ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ถนนคอรกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ หมู่ที่ ๖ บ้านดงย่าปา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตึกกำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

0

Add a Comment


9 + 12 =