ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายข้างวัดต้นสน หมู่14 บ้านแม่รากกลาง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึกกำหนด)

Posted by:

0

Add a Comment


four − 1 =