ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำที่เก็บขยะรีไซเคิล/ขยะมีพิษ/ทั่วไป โครงเหล็ก 1 ช่อง ขนาดยาว 120 ซ.ม. สูง 50 ซ.ม. จำนวน 40 อัน

Posted by:

0

Add a Comment


ten + 20 =