ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตายสำเร็จรูป จำนวน 400 ถุงๆ ละ 77 บาท เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในตำบลบ้านตึกให้รถสามารถสัญจรไป-มา ได้โดยสะดวกและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

Posted by:

0

Add a Comment


15 + 15 =