ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬา ประกอบด้วย สนามวอลเลย์บอล ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 22 เมตร สนามตะกร้อ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 18 เมตร สนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 64 เมตร ยาว 104 เมตร และ สนามเปตอง ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 18 เมตร บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านตึก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


eleven + 12 =