ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแม่คุ(ห้วยผึ้งน้อย)หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


four × four =