ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนัง คสล.ป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 2(จุดที่ 2) ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


seventeen + 8 =