ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณห้วยแม่รากปากห้วยผาเรียน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


18 − sixteen =