“ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา”

Posted by:

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก จัดกิจกรรม “ถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา” ให้แก่วัด จำนวน 11 วัดในเขตพื้นที่ตำบลบ้านตึก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย

0

Add a Comment


5 × three =