ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Posted by:

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

0

Add a Comment


six + three =