ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างผนัง คสล.ป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 2 พร้อมทิ้งหิน(จุดที่ 1) ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Posted by:

ดาวน์โหลด

0

Add a Comment


3 + 13 =