ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูแบบมีฝาปิด ถนนสายหลักพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านนายคำ – บ้านนายเสนาะ) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Posted by:

1.ดาวน์โหลด 2.ดาวน์โหลด

0

Add a Comment


1 × four =