ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. กิ่งซอย 4/4 เชื่อมรางเดิม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Posted by:

1.ดาวน์โหลด 2.ดาวน์โหลด

0

Add a Comment


2 × five =