ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูแบบมีฝาปิดถนนสายหลักพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วง ร.ร. ม่อนจำศีลต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Posted by:

ดาวน์โหลด

0

Add a Comment


18 + 16 =