ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 7 สาย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Posted by:

ดาวน์โหลด

0

Add a Comment


8 − six =