ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Posted by:

ดาวน์โหลด

0

Add a Comment


9 − 2 =