ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก หมู่ 10 – หมู่ 2(ช่วงฝายศรีเชลียง – รร.บ้านหมอนสูง) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Posted by:

ดาวน์โหลด

0

Add a Comment


11 + 4 =