ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Posted by:

ดาวน์โหลด

0

Add a Comment


3 + 20 =