ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมา ก่อสร้างเรียงหินป้องกันน้ำแซะถนน หมู่ที่ 4 บ้านภูนก

Posted by:

0

Add a Comment


10 − seven =