ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ 14 บ้านแม่รากกลาง ตำบลบ้านตึก 15/02/2559

Posted by:

0

Add a Comment


13 − three =