ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 บ้านปากทรวง ตำบลบ้านตึก

Posted by:

0

Add a Comment


eleven − 1 =