ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อกรุ PVC หมู่ที่ 1,3,11,13,14 ตำบลบ้านตึก 22/04/59

Posted by:

0

Add a Comment


3 + 8 =