ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าไหล หมู่ 2 บ้านแม่รากเหลือ ตำบลบ้านตึก 08/07/59

Posted by:

0

Add a Comment


13 − two =